1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Human Rights Watch | Logo
Εικόνα: John MacDougall/AFP/Getty Images

Human Rights Watch (HRW)

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Human Rights Watch δραστηριοποιείται διεθνώς και εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Ασχολείται με ερευνητικό έργο και δημόσιες σχέσεις. Η ΜΚΟ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων