1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Deutschland Atomkraftwerk Emsland, Lingen
Εικόνα: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Πυρηνική ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από πυρηνική σύντηξη ή σχάση. Παλαιότερα θεωρούνταν πανάκεια για τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες. Σήμερα υπάρχουν επιφυλάξεις για αυτήν την επικίνδυνη τεχνολογία.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων
Παράλειψη επόμενης ενότητας Προτάσεις της συντακτικής ομάδας

Προτάσεις της συντακτικής ομάδας