1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Μανουέλα Κάσπερ-Κλάριτζ, Διευθύντρια Σύνταξης της DW
Η Διευθύντρια Σύνταξης της DW Μανουέλα Κάσπερ-ΚλάριτζΕικόνα: DW/R. Oberhammer

Μανουέλα Κάσπερ-Κλάριτζ

Ως Διευθύντρια Σύνταξης είναι υπεύθυνη για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο της DW και στις 32 γλώσσες.

Με γνώμονα τον χρήστη, με κριτήρια την αξιοπιστία και την πολύπλευρη προσέγγιση - αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Μανουέλας Κάσπερ-Κλάριτζ για το δημοσιογραφικό προϊόν της DW.

Η Μανουέλα Κάσπερ-Κλάριτζ είναι Διευθύντρια Σύνταξης της DW από τον Μάιο του 2020. Πριν από αυτό, ήταν αρχικά επικεφαλής της Οικονομικής Σύνταξης και αργότερα του Τμήματος Οικονομικών, Επιστημών και Περιβάλλοντος.

Προωθεί την ετερογένεια του προσωπικού της DW που είναι ταυτόχρονα και το δημοσιογραφικό της ατού. Γι' αυτό και διόρισε στην αρχισυνταξία πέντε συναδέλφους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, που εργάζονται με την ιδιότητα του συμβούλου.

Ως δημοσιογράφος, η Μανουέλα Κάσπερ-Κλάριτζ έχει κάνει ρεπορτάζ από όλο τον κόσμο. Έμφαση είχε δώσει στο οικονομικό ρεπορτάζ, συμπεριλαμβανομένων πολλών άρθρων για κοινωνικούς επιχειρηματίες. Η πεποίθησή της είναι: «Στο επίκεντρο βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι».