1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Strassburg Europäscher Gerichtshof EGMR
Εικόνα: Winfried Rothermel/picture alliance

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ιδρύθηκε στο Στρασβούργο το 1959 με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων