1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
China Symbobild Energieversorgung Gegensätze
Εικόνα: Tingshu Wang/REUTERS

Ενέργεια

Η ενέργεια είναι μια φυσική μεταβλητή που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε όλους τους τομείς της φυσικής, καθώς και στην τεχνολογία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Η μονάδα SI της ενέργειας είναι το τζάουλ.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων
Παράλειψη επόμενης ενότητας Προτάσεις της συντακτικής ομάδας

Προτάσεις της συντακτικής ομάδας