1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Symbolbild Gentechnik
Εικόνα: Andrew Brookes/Westend61/IMAGO

Γενετική τεχνολογία

Ο όρος γενετική τεχνολογία αναφέρεται σε βιοτεχνολογικές διεργασίες που επιτρέπουν στοχευμένες παρεμβάσεις στο γενετικό υλικό ενός έμβιου όντος. Δυνατότητες εφαρμογής υπάρχουν τόσο στη γεωργία όσο και στην ιατρική.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων