1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Deutschland | Abschiebung | Symbolbild
Εικόνα: Daniel Kubirski/picture alliance

Απέλαση

Η απέλαση είναι ένα νομικό αναγκαστικό μέτρο. Με την εκτέλεση της απέλασης, ένας αλλοδαπός μεταφέρεται από τη χώρα στην οποία διαμένει στη χώρα καταγωγής του ή σε τρίτη χώρα.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων
Παράλειψη επόμενης ενότητας Προτάσεις της συντακτικής ομάδας

Προτάσεις της συντακτικής ομάδας