1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Zypern | Solaranlage auf Feld
Εικόνα: Kostas Pikoulas/ZUMA Wire/IMAGO

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ενέργεια που δεν εξαντλείται ποτέ και προστατεύει το κλίμα - με την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, το βιοαέριο και την υδροηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίσουμε να έχουμε επαρκή ηλεκτρική ενέργεια στο μέλλον.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων